هدف 

گفتن بعضي از اجزاي ديگر جمله فعليه و همچنين حروفي که جَر مي دهند.

 

قانون

يکي ديگر از اجزاي جمله فعليه مفعول مي باشد – مفعول کسي يا چيزي است که فعل روي آن انجام مي شود.

مفعول:

اسمي منصوب است که معمولاً پس از فاعل به کار مي رود و علامت نصب نشانگر مفعول است.

سَمِعَتْ التلميذاتُ النصيحة .

جار و مجرور:

جار حرفي است که قبل از اسم به کار مي رود و آن را مجرور مي کند ( ا  - في – مِن – الي – علي)

مجرور اسمي است که پس از حرف جار به کار مي رود.

جار و مجرور معمولاً در آخر جمله به کار مي روند.

 

 

 

ترجمه درس لباسهاي عيد

ناصر از خانه خارج شد.

خيابان شلوغ بود.

مردم مشغول خريدن لباسها و ميوه ها و ... هستند.

عيد نزديک است.

دوستانم لباس نو مي پوشند.

بعد از وفات پدرم.

مادرم مسؤول تأمين درآمد خانواده است.

او از صبح تا شب مشغول بافندگي است.

پس چگونه از او لباس نو بخواهيم.

در کوچه ... ناگهان

اين چيست؟ مثل اين که کيف است.

کيف را باز کرد.

خداي ... پول ... پول زياد

با شتاب به خانه بازگشت.

در خانه

مادر: اين پولها از کجاست ؟!

آيا ... ؟! پناه بر خدا ؟!

مادر ... مادر ...

عيد نزديک است اين هديه خدايي است.

عجيب است ... ولي چگونه !

به خدا ... پيدا کردم ... پيدا کردم ... در کوچه !

خارج شو و با شتاب برو

و به دنبال صاحب پولها بگرد.

در کوچه

ناصر ورقه اي را روي ديوار ديد.

اطلاعيه

کيفي با اين مشخصات گم شده است.

با شتاب به مغازه حاج فاضل رفت.

کيف را در مقابلش قرار داد.

به شدت شادمان شد.

خدايا تو را شکر مي کنم خدايا ... آه ... شکر

و بعد از چند لحظه گفت: من به يک کارگر امانت دار نياز دارم.

آيا مي پذيري

بله ... ولي من دانش آموز هستم.

بعد از مدرسه در مغازه حاضر شو.

خوب و اما جايزه تو

پس من اکنون مزد يک ماه را به تو مي دهم.

ناصر به شدت خوشحال شد و به بازار رفت.

سپس با لباسها و غذاها به خانه بازگشت.

و داستان را برايشان شرح داد.

همگي خوشحال شدند.

پس پروردگارشان را شکر کردند.کلمات جديد

اُحضُر = حاضر شو

إعلان = اطلاعيه

أمثال = نمونه

اُمين = درستکار

تجلب = جلب مي کند

تلميذ = شاگرد

حياکة = بافندگي

ذاهب = رونده

زقاق = کوچه

زمام = افسار

سوق = بازار

شراء = خريدن

شرح = شرح دادن

شَهر= ماه

صباح = صبح

عائلة= خانواده

فضل = احسان

قدير = توانا

مُزدَهَم = شلوغ

مصلِح = اصلاح گر

معاش = وسايل زندگي

مفسد= ايجاد کننده فساد

مفقودة = گم شده

نقود = ج نقد : پولتمرين هاي درس نهم

1- با توجه به متن درس، در مقابل پاسخ صحيح علامت بگذاريد:

الف ) من هي المسؤولة في بيت «ناصر» لِتأمين المعاش ؟

۱ – الوالدِ                    ۲ – ناصر                ۳ – الوالِدَة

ب ) أين وَجَدَ ناصرُ المنحنظة ؟

۱ – في الشارع            ۲ – في الزقاق         ۳ – في البيت

ج) متي يحْضرُ ناصرُ في حانوتِ «الحاجِ فاضل» لِنَعمَل ؟

۱ – صباحاً                  ۲ – مساء               ۳ – ليلاً

 

2- از ميان حروف جر داده شده، حرف مناسب را انتخاب کنيد:

الف ) و خلق الله السماوات و الارض ... الحق

۱ – إلي               ۲ – في                ۳ – ب

ب ) إني ذاهِبُ ... ربّي

۱ – مِن                  ۲ – في                ۳ – إلي

ج ) والله يعلم المنسِد ... المصلح

۱ – إلي                 ۲ – مِن                 ۳ – في

د ) إن المتقين ... جناتٍ

۱ – بِ                   ۲ – في                 ۳ – مَن  

 

3- در عبارات زير فاعل و مفعول را مشخص کنيد.کلماتي که زير آنها خط کشيده شده است:

الف ) لا تقنطوا مِن رحمة الله إن الله يغفرُالذنوب جميعاً .

ب ) يَحفَظُ العاقل لِسانة و تبرکُ الجاهل زمامِ کلامه.

ج) وَجَد الأنسان السعادة في الاخلاق لا في الثروَة و المال.    


 

 

پاسخها:

 

درس 9

الف

ب

ج

د

تمرين۱

3

2

2

تمرين2

3

3

2

2

تمرين3

الذنوب (مفعول)

العاقل(فاعل)

لسانه(مفعول)

الانسان(فاعل)

السعاده(مفعول)

 


برچسب‌ها: پاسخ تمارین و ترجمه ی درس 9
+ نوشته شده توسط رقیه و زهرا در شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 10:45 |


Powered By
BLOGFA.COM


کـد های جاوا تغیــیر شکل موس قالب وبلاگ

') var a=new Array() a[1]='' a[2]='' var t=Math.random() * 2 var u=Math.ceil(t) document.write(a[u]) document.write('
') {blogfaCommentsScript}
{rightBlocks}
{centerTop}
{postTitle}
{postContent}{postMore}
{postComment}
{centerBottom}
(❀◕‿◕)بقــ❀ــ بقــ❀ــو (◕‿◕❀) {blogfaCommentsScript}

(❀◕‿◕)بقــ❀ــ بقــ❀ــو (◕‿◕❀)

حـ♥ـلالـ♥ـتون نمیـ♥ـکنم اگـ♥ـه بیاین هـ♥ـرهـ♥ـر بـ♥ـخنـ♥ـدین نـ♥ـظر نـ♥ـدین
{postTitle}
{postContent}{postMore}
نوشته شده توسط {postAuthor} در {postDate} {postComment} | لینک ثابت مطلب
امکانات
<-BlogCustomHtml->

لینک ها

صفحات اضافی

نویسندگان

آرشیو

موضوعات

آخرین مطالب